تبلیغات
google-site-verification: google2594e9e0f9571010.htmlgoogle-site-verification: آموزش رانندگی فوق حرفه ای وفوق تخصصی بین المللی مهندس رامتین کریمی با بیش از 20 سال سابقه درخشان - مطالب ابر آموزشگاه رانندگی برای گواهینامه دارها

Related image

Image result for ‫آموزش رانندگی فوق حرفه ای‬‎Related image

جهت عضویت و پیوستن به کانال آموزش رانندگی فوق حرفه ای وفوق تخصصی بین المللی مهندس رامتین کریمی برروی لوگووتصویرپایین کلیک کنید.Related image

ramtinkarimi@

irandriving@

اتومبیلرانی

Related image


irandriving.ir

اشاره:

خواب‌آلودگی راننده، یكی از مهم‌ترین عوامل تصادفات رانندگی و مرگ‌ومیر ناشی از آن است. این عامل، اغلب منجر به واردآمدن خسارات غیرقابل‌ جبران جانی و مالی برای رانندگان و مسافرین می‌شود. این موضوع، بویژه برای خودروهای سنگین و جمعی، امری حیاتی است.

همان‌گونه كه در گزارش‌های رسمی اعلام شده، كشور ما با بیشترین آمار موارد تصادف منجر به فوت، جز اولین كشورهای دنیاست. شرایطی مختلف در پیدایش این آمار دخیل هستند كه از عمده‌ترین آنها می‌توان به: شرایط جاده‌های سطح كشور، عدم رعایت اصول رانندگی، سرعت بالا، اصرار به رانندگی‌های طولانی‌مدت بدون استراحت توسط رانندگان و در نهایت نبود سیستم‌های كنترلی و ایمنی روز در خودروها، اشاره كرد.

آشكارسازی خواب‌آلودگی راننده و پیشگیری از آن، می‌تواند موردحمایت سازمان‌های متعددی قرار گیرد از جمله: وزارت بهداشت، وزارت راه و ترابری، پلیس راه، بیمه، صنایع خودروسازی. روش‌ها و سیستم‌های آشكارساز خواب‌آلودگی را می‌توان در یك تقسیم‌بندی كلی، به روش‌های مبتنی‌بر داده‌های تصویری راننده یا جاده و داده‌های حسگر راننده یا خودرو تقسیم كرد كه در این مقاله به‌شرح آنها می‌پردازیم.

بررسی سیستم‌های موجود در دنیا

آشكارسازی خواب‌آلودگی راننده، طی مقالات مختلف، با روش‌هایی گوناگون معرفی شده است. در یك بررسی كلی، می‌توان روش‌های به‌كار رفته را به دسته‌های زیر تقسیم كرد:

1 . داده‌های تصویری راننده و جاده

2 . سیگنال‌های حیاتی اخذ شده از راننده

3 . داده‌های اخذ شده از خودرو

سیگنال‌های حیاتی اخذ شده از شخصی معیار برای تشخیص خواب‌آلودگی راننده اهمیت دارند. از بین انواع مختلف آنها، می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:

سیگنال حیاتی مغز1 (EEG)

سیگنال حیاتی قلب2 (ECG)

سیگنال حیاتی ماهیچه3 (EMG)

سیگنال حیاتی چشم4 (EOG)

میلو شویچ، با بررسی سیگنال حیاتی قلب و نرخ ضربان قلب، به ارزیابی میزان خستگی رانندگان كامیون و اتوبوس پرداخته است. اساس تعداد زیادی از كارهای انجام شده، سیگنال حیاتی مغز است زیرا از لحاظ علمی، دارای قابلیت زیادی در شناسایی خواب‌آلودگی راننده است. از جمله كارهای اولیه، كار آقای هورنه 5 و همكارانش بود كه به‌طور غیرمستقیم تأثیر خواب قبل از سفر و مصرف قهوه بر میزان خواب‌آلودگی و نحوه تغییر سیگنال EEG را طی یك شبیه‌سازی رانندگی بررسی كرده بودند. براساس مطالعات صورت گرفته، مشخص شده است كه تغییرات باند تتا و آلفا، میزان كاركرد حافظه و درك را نشان می‌دهند. باند بتای EEG نمایانگر میزان هوشیاری است و با افزایش فعالیت این باند، میزان هوشیاری افزایش می‌یابد. «آكرشتت» 6 و همكارانش در گزارشی تأثیر كاهش میزان هوشیاری راننده را بر فعالیت باند آلفا و تتا سیگنال EEG بیان كردند. پتیت 7 و همكارانش، همبستگی نزدیك بین حركت فرمان خودرو و قدرت باند آلفای سیگنال EEG را نشان دادند. در بررسی انجام شده توسط وارد 8 و همكارش، مشخص شد كه پارامتر انرژی نسبی راننده با افزایش زمان رانندگی وی، كاهش می‌یابد. شایر 9 با استفاده از یك شبیه‌ساز رانندگی و ثبت فعالیت تعدادی از كانال‌های سیگنال مغز، مشاهده كرد كه با كاهش هوشیاری راننده، قدرت نسبی موج آلفا افزایش می‌یابد.

لال10 و همكارش نشان دادند كه متناسب با خستگی راننده، تغییراتی قابل‌توجه در 4 باند سیگنال EEG اتفاق می‌افتد. در تمامی این بررسی‌ها، تفاوت بین زمان شروع و پایان رانندگی نشان داده شده است و همگی آنها كمتر به بررسی حالات بین رانندگی پرداخته‌اند. هونگ و همكارانش، خواب‌آلودگی راننده درحین رانندگی را از طریق بررسی سیگنال حیاتی مغز، آنالیز كردند. در این تحقیق، 8 راننده در شرایط شبیه‌سازی رانندگی، مشاركت داشتند. بعد از یك شب بی‌خوابی رانندگان، مقداری كافئین برای كاهش بی‌خوابی به همگی داده شد. با گذشت حدود 50 دقیقه از رانندگی پیوسته، حركات ماشین و رفتارهای راننده با استفاده از دوربین ویدیویی، ضبط و سیگنال EEG از 8 كانال دریافت شد. شاخص‌های و و و تفاوت عمده‌ای در دوره‌های رانندگی داشتند، این شاخص‌ها در مسیر مستقیم، به‌طوری قابل‌توجه با مسیر منحنی متفاوت بودند. در این تحقیق، تغییرات شاخص‌های بیان شده قبل و بعد از تصادف شبیه‌سازی شده خودرو نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داد كه پارامترهای و وابستگی كامل به هوشیاری شخص دارند.

گیلاد11 و همكارانش تأثیرات كارهای حفظ هوشیاری را بر كارایی راننده، مورد بررسی قرار دادند. در آزمایش آنها، 12 راننده خودروهای سنگین، در 5 جلسه رانندگی شبیه‌سازی شده شركت كردند. رانندگی در 3 حالت: بدون هیچ‌گونه مشوق، همراه با یكی از كارهای حفظ هوشیاری و نیز همراه با گوش دادن به موزیك انجام شد. با اندازه‌گیری سیگنال ECG و ضربان قلب، مشخص شد كه استفاده از كارهای حفظ هوشیاری، مؤثر است.

«پاپادلیس»12 و همكارانش، اثر سیگنال‌های حیاتی مغز، قلب، ماهیچه‌ها و چشم‌ را در ردیابی خواب‌آلودگی راننده، مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده كردند كه نه‌تنها فعالیت آلفا با كاهش هوشیاری، افزایش می‌یابد بلكه بی‌نظمی تقریبی متقابل بین كانال‌ها نیز به‌طور قابل‌توجهی كاهش می‌یابد. تعداد پلك زدن و مدت زمان آن با افزایش زمان رانندگی و خستگی، زیاد می‌شود. به‌نظر آنها EEG و EOG شاخص‌های خوبی برای تعیین میزان خواب‌آلودگی راننده هستند. «سومالا» 13 و همكارانش تأثیرات رانندگی بر خستگی و نحوه آشكارسازی آن را با استفاده از تصاویر ویدیویی راننده و جاده، مورد بررسی قرار دادند. این آزمایش در مورد 4 راننده كه 1200 كیلومتر را در شب رانندگی می‌كردند، انجام شد. میزان فركانس پلك زدن راننده با افزایش خستگی وی، زیاد می‌شد و هنگامی‌كه به‌وسیله‌ای سنگین نزدیك می‌شدند، كاهش می‌یافت. پژوهشگران نتوانستند معیاری مناسب برای میزان وابستگی چشم راننده به خواب آلودگی بیابند. اسمیت و همكارانش از ویژگی‌های تصویر صورت و سر راننده برای جست‌وجوی خواب‌آلودگی بهره برده‌اند.

ویلیامسون و همكارش مروری كلی بر روش‌های شناسایی و هشدار خواب‌آلودگی راننده انجام داده و آنها را به روش‌های زیر تقسیم كردند:

1 . تغییرات حركت چشم

2 . معیارهای فیزیولوژیك

3 . معیارهای جاده و عملكرد راننده

4 . معیارهای مختلف (چندگانه) برای نمایش خستگی راننده

این روش‌ها در آزمایشگاه و با شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در حالت عملی، دارای محدودیت‌هایی هستند.

سیستم‌های اعلام هشدار خواب‌آلودگی راننده

گزینه‌های طراحی موجود برای سیستم اعلام هشدار دارای محدودیت‌های زیر می‌باشند:

1 . محدودیت‌های تكنولوژی و طراحی

2 . عوامل محدودكننده انسانی و محیطی موجود در محیط داخل وخارج از خودرو مانند میزان نور، میزان نویز محیط و...

بسیاری از مطالعات قبلی برای سیستم‌های هشداردهنده، شامل گزینه‌های زیر بوده‌اند:

1 . سیستم اعلام اخطار شنیداری

2 . سیستم اعلام اخطار دیداری

3 . سیستم اعلام اخطار لرزشی

در طراحی یك سیستم اعلام هشدار، عوامل رفتاری راننده، بسیار مهم هستند. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی رفتار راننده در اعلام هشدار، می‌تواند منجر به عواقبی ناخوشایند شود. اعلام هشدار به‌تنهایی برای راننده خواب‌آلوده كافی نیست بلكه این سیستم باید بتواند نیروی بازدارنده را به راننده اعمال كند. انواع مختلف این سیستم‌ها عبارتند از:

1 . سیستم كاهنده سرعت

2 . سیستم لرزاننده

3 . سیستم دمنده باد

نمونه‌ای از سیستم اعلام هشدار توسط ایوب و همكارانش طراحی شده كه آمیزه‌ای از سیستم اعلام هشدار صدا همراه با صفحه نمایش است. صفحه نمایش به دو قسمت تقسیم می‌شود كه در قسمت اول، یك صفحه افقی، مدت زمان بسته شدن چشم و قسمت دوم نیز زمان بین هشدارها و كل هشدارهای دریافت شده را طی رانندگی، نشان می‌دهد.

سیستم‌های هشداردهنده ارائه شده توسط شركت‌ها

سیستم هشداردهنده ارائه شده توسط شركت ولوو، شامل سه قسمت ذیل است:

1 . پیغام نوشتاری

2 . اخطارهای شنیداری

3 . نمایش میزان توجه راننده با روشن كردن تعدادی ستاره در صفحه نمایش خودرو

سیستم هشداردهنده تعبیه شده توسط شركت فورد، شامل سه گزینه زیر است:

1 . دیداری

2 . شنیداری

3 . لمسی (ویبره)

نحوه اعلام هشدار توسط شركت مرسدس بنز، شامل یك سیگنال اكوستیك و صفحه نمایش است كه پیغام Attention Assist, Break را به راننده می‌دهد.

نیسان، سیستمی را برای تشخیص خواب‌آلودگی و یا عدم هوشیاری راننده طراحی كرده است كه در آن، اعلام هشدار با یك صدای الكترونیكی انجام می‌شود و تشخیص می‌دهد كه آیا راننده بین خطوط در حال حركت مارپیچی است یا خیر. یك دوربین كامپیوتری نیز برای بررسی نحوه پلك زدن راننده تعبیه شده است.

شركت زیمنس، سیستم مانیتورینگی ارائه داده است كه با كمك دوربین مادون قرمز، چهره راننده را مورد آنالیز قرار می‌دهد. یك خودرو سوئدی (ساآب) سیستم اعلام هوشیاری راننده را در مرحله آزمایش دارد. این سیستم از مجموعه‌ای از متن‌های تكرار شده و پیغام‌های صوتی و لرزش در صندلی راننده تشكیل شده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی‌های صورت گرفته در زمینه سیستم‌های ساخته شده توسط شركت‌ها و كارخانه‌های مختلف، منجر به نتایج زیر شده است:

m دو سیستم كارخانه‌های ولوو و فورد، مبتنی‌بر آنالیز داده‌های حاصل از جاده‌اند، كه با توجه به شرایط جاده‌های داخل كشورمان، در برخی موارد قابل به‌كارگیری نیستند. شرایط لازم برای استفاده از سیستم مبتنی‌بر آنالیز داده‌های تصویری جاده، خطوط با رنگ روشن و واضح و یا مجهز كردن جاده به منابع نورانی و یا حسگرهای مادون قرمز است. پیاده‌سازی این نوع سیستم در برخی جاده‌های داخل كشور، قابل‌اجراست. به این‌منظور باید مسیر عبوری وسیله نقلیه، قابل‌تشخیص باشد كه این امر مستلزم مجهز بودن خودرو به سیستم GlS و GPS است. بنابراین، استفاده از سیستم‌های طراحی شده توسط ولوو و فورد، به‌تنهایی در ایران برای تمامی جاده‌ها مناسب نخواهد بود.

m سیستم مانیتورینگ ارائه شده توسط زیمنس نیز كه با كمك دوربین مادون قرمز چهره راننده را مورد آنالیز قرار می‌دهد، محدودیت‌های زیادی را برای راننده ایجاد می‌كند. مثلاً، این سیستم برای راننده‌ای كه از عینك استفاده می‌كند، قابل استفاده نیست. حساسیت این سیستم نسبت به رنگ و میزان شفافیت پوست راننده به‌گونه‌ا‌ی است كه از ضریب اطمینان آن می‌كاهد.

m در هیچ‌یك از سیستم‌های یاد شده، خصوصیات بیولوژیكی راننده كه نقشی عمده در تشخیص و تعیین میزان خواب‌آلودگی وی دارند، مدنظر گرفته نشده است. به‌نظر می‌رسد كه سازندگان آنها به‌دلیل میزان هزینه بالای اخذ سیگنال‌ها و پارامترهای حیاتی بدن، از آن صرف‌نظر كرده‌اند. البته آنالیز این‌گونه سیگنال‌ها كمك بزرگی به تشخیص خواب‌آلودگی و حتی میزان عمق آن می‌كند.

روند تغییرات در دنیا به‌سمت مجهزسازی جاده‌ها بوده كه شامل موارد ذیل می‌شود:

1 . مشخص كردن و اصولی‌سازی خطوط سطح جاده

2 . تعبیه منابع نورانی

3 . نصب حسگرهای مادون قرمز

گفتنی است كه انجام این تغییرات در تمامی جاده‌ها، كاری دشوار بوده و هزینه‌‌بری زیادی دارد. حفظ و نگهداری جاده‌ها در شرایط برتر نیز هزینه‌بر بوده و نیاز به نیروی انسانی كاملاً مجرب و پرطاقت دارد.

سیستم هشداردهنده

پس از تعیین خواب‌آلودگی توسط هر یك از روش‌های تشریح شده در قسمت‌های قبل، به‌منظور افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن، به سیستمی هشداردهنده نیاز است.

ویژگی‌های مدنظر در طراحی سیستم هشداردهنده

پس از تعیین میزان سطح هوشیاری راننده، وجود سیستمی هشداردهنده به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، الزامی است. سیستم‌های هشداردهنده، به‌طور كلی به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

1 . سیستم اعلام هشدار شنیداری

2 . سیستم اعلام هشدار دیداری

3 . سیستم اعلام هشدار لرزشی

در سیستم‌های هشداردهنده، علاوه‌بر اعلام هشدار، وجود نیرویی بازدارنده نیز حائزاهمیت بسیار بالایی است. سیستم‌های هشداردهنده بازدارنده، در سه دسته زیر خلاصه می‌شوند:

1 . سیستم كاهنده سرعت

2 . سیستم لرزاننده

3 . سیستم دمنده باد

نكاتی كه در طراحی سیستم هشداردهنده بازدارنده باید مدنظر باشد، عبارتند از:

1 . ساده، كوچك و قابل حمل و نقل باشد

2 . مكان سیستم هشداردهنده باید به‌گونه‌ای باشد كه باعث بروز اختلال در رانندگی شخص نشود

3 . كمتر تحت‌تأثیر عوامل محیطی و انسانی نظیر میزان نویز محیط و نور موجود قرار بگیرد

4 . زمان اعلام هشدار بموقع و مناسب باشد

5 . مدت زمان هشدار، كافی و وابسته به میزان سطح هوشیاری باشد، به‌نحوی‌كه شخص بتواند از خود واكنش لازم را نشان دهد

6 . نوع نیروی بازدارنده مناسب باشد، به‌نحوی‌كه اخلالی در رانندگی ایجاد نكرده و راننده كنترل خود را از دست ندهد

7 . صداهای سیستم اعلام هشدار شنیداری، نباید ناموزون و گوش‌خراش باشد

8 . در طراحی سیستم اعلام هشدار دیداری، سایز صفحه نمایشگر، نوع اطلاعات نمایشگر و چگونگی نمایش آنها، حائز اهمیت است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سیستم‌های طراحی شده بر پایه نوع و منبع داده اخذ شده، به 4 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1 . سیستم مبتنی‌بر داده‌های تصویری راننده

2 . سیستم مبتنی‌بر داده‌های حسگری خودرو

3 . سیستم مبتنی‌بر داده‌های حسگری راننده

4 . سیستم مبتنی‌بر داده‌های تصویری جاده

× ‌آلودگی براساس ویژگی‌های چهره بویژه چشم‌ها، عمل می‌كند. اجزای اصلی سیستم،‌ شامل دوربین و پردازشگر است و ضمن اینكه در حین رانندگی مشكلی برای راننده ایجاد نمی‌كند بلكه به جاده نیز بستگی ندارد. نكات مهم در این سیستم، نوع دوربین و محل نصب آن است كه ضمن كاركردن در شرایط محیطی مختلف، برای افراد دارای ویژگی‌های مختلف نیز دارای دقت باشد. این سیستم، به‌طور مستقیم از ویژگی‌های خود برای تشخیص خواب‌آلودگی استفاده می‌كند.

× روش‌های تشخیص مبتنی‌بر داده‌های خودرو، ویژگی‌ها و تغییرات ردیابی شده در خودرو به‌هنگام خواب‌آلودگی راننده را مورد استفاده قرار می‌دهند. این داده، علاوه‌بر ویژگی‌های خودرو به عوامل راننده و جاده نیز وابسته بوده و اجزای اصلی آن، تعدادی حسگر و پردازشگر است. نكات مهم حسگرهای مورداستفاده، نحوه نصب و ارتباط آنها با سیستم هشدار است.

× سیستم‌های مبتنی‌بر داده‌های حسگری راننده، سیگنال‌های حیاتی بدن را برای ردیابی مورداستفاده قرار می‌دهند. تعدادی از این روش‌ها، از دقت خوبی برخوردارند اما برای استخراج داده‌ها، به قرار گرفتن حسگرها بر روی بدن راننده نیاز است. نكته مهم، كاهش نویز سیستم برای ردیابی دقیق داده‌هاست.

× سیستم‌های مبتنی‌بر داده‌های تصویری جاده، تغییر مسیر ناشی از خواب‌آلودگی را با ردیابی خطوط اصلی جاده شناسایی می‌كند. این روش، در جاده‌های دارای خط‌كشی استاندارد، بخوبی مورداستفاده قرار می‌گیرد و به ویژگی‌های موردنظر نیز بستگی نخواهد داشت.

هر یك از سیستم‌های یادشده با در نظر گرفتن مطالب توصیه شده، قابل پیاده‌سازی در خودروهاست و در واقع تركیب اطلاعات حسگری و تصویری راننده، خودرو و جاده، می‌تواند تا حد زیادی منجر به افزایش دقت شناسایی خواب‌آلودگی شود. بنابراین، علاوه‌بر اینكه هر یك از سیستم‌ها به‌تنهایی قابل‌اجرا بر روی خودرو هستند، می‌توان با توجه به نتایج نسبتاً مستقل آنها، از تركیب نتایج به‌دست آمده برای دستیابی به دقت بیشتر در شناسایی خواب‌آلودگی بهره گرفت.

با توجه به روش‌های موجود در شناسایی خواب‌آلودگی و مزایا و محدودیت‌های هر یك در كشورمان، سیستم پیشنهادی مبتنی‌بر تركیبی از روش‌ها توصیه می‌شود. با توجه به استقلال روش‌ها، امكان پیاده‌سازی این سیستم وجود دارد. اولویت پیاده‌سازی روش‌ها با توجه به شرایط اجرایی پروژه، شامل روش‌های مبتنی‌بر داده‌های تصویری راننده، داده‌های حسگری خودرو، داده‌های تصویری جاده و داده‌های حسگری راننده است.


مرکز آموزش بین المللی رانندگی کریمی به روزترین ، جامع ترین ، معتبرترین مرکز آموزش با امکانات ویژه وطبق استانداردهای جهانی با مجربترین کادر آموزشی تحت لایسنسهای رتبه A آمادگی کامل برای رفع هر گونه مشکلات هنرجویان و هنرآموزان محترم درزمینه اصول مهارت رانندگی تحت هر شرایطی می باشد. جهت هرگونه مشاوره و رزرووقت قبلی با تلفن گویای:09195575452-09191756615-09192435199 ویا Email:karimidriving@gmail.comتماس حاصل فرمایید. ویا به وبه سایتirandriving.ir مراجعه ویا عبارت آموزش رانندگی کریمی را درگوگل سرج نمایید. لطفا برروی ادامه مطلب درزیرکلیک نمایید.

irandriving.ir


برچسب ها: آموزش رانندگی، آموزش رانندگی مختص گواهینامه دارها، آموزشگاه رانندگی مختص گواهینامه دارها، آموزشگاه رانندگی ویژه گواهینامه دارها، آموزشگاه رانندگی برای گواهینامه دارها، آموزشگاه رانندگی به گواهینامه دارها، آموزشگاه رانندگی زنان،

تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1398 | 12:00 ق.ظ | نویسنده سایت : رامتین کریمی | نظرات


نرم رانندگی کردن Smooth driving

همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند.
وقتی شما با ۵۰٪ از توان ماشین تان رانندگی می کنید، می توانید فرمان سریع بدهید، ناگهان پدال گاز را بفشارید، ناگهان ترمز کنید و یا بدون هماهنگ کردن دور موتور، دنده را تعویض کنید که باعث از دست دادن زمان در مسابقه می شود و احتمال حادثه را نیز بالا می برد. ولی زمانی که شما بر روی حد ماشین رانندگی می کنید دیگر نمی توانید فرمان سریع (شوک) بدهید، نمی توانید ناگهان گاز را بفشارید یا ناگهان و با ضربه، ترمز کنید زیرا کوچکترین ناهماهنگی باعث از دست رفتن کنترل می شود پس نرم برانید.


هدایت کردن و فرمان دادن Steering

دستها را بر روی فرمان بر روی ساعت ۹ و ۳ قرار دهید در این حالت احتیاج به حرکت دست بر روی پیچها نخواهید داشت مگر اینکه ماشین شما برای مسابقه ست آپ نشده باشد و زاویه ی چرخش آن زیاد باشد که تعویض جای دست در این حالت قدرت رانندگی نرم را از شما می گیرد.
Gear changing

تعویض دنده به نرمی در گیربکس های دستی
در ماشین های قوی و پرقدرت برای تعویض دنده، پا را از روی گاز بردارید و بعد از تعویض سریع و نرم دنده، دوباره به نرمی گاز بدهید .


Weight transfers

انتقال وزن
یکی از مهمترین عوامل در رانندگی حرفه ای، انتقال وزن در جلو، عقب، چپ و راست ماشین می باشد .
به فرض قبل از ورود به پیچ هایی که احتیاج به ترمز ندارند، می توانید لحظه ای پا را قبل از پیچیدن از روی گاز بردارید که باعث انتقال وزن به جلو و چسبندگی بیشتر چرخ های جلو می شود .


حال به توضیح جداگانه و دقیق تر هر قسمت می پردازیم .Grip گرفتگی یا چسبندگی

Grip در لاستیک ها نقش مهمی دارد که باعث حرکت خودرو، پیچیدن و توقف خودرو می شود گرچه این گرفتگی بین لاستیک و سطح پیست تا حد مشخصی می باشد که به آن، limit یا حد لاستیک می گویند. پس توجه به grip و درک کردن آن، باعث می شود که بتوانید بر روی لیمیت یا حد خودرو برانید.
همیشه در تایرهای معمولی، قسمتی که با زمین تماس دارد کمی بیشتر از یک کف دست می باشد !


تمام نیروهای وارده هم دقیقا بر همین قسمت وارد می شوند، پس همیشه در هنگام ترمز، شتابگیری و پیچیدن به آرامی رفتار کنید تا از بیشترین چسبندگی و تماس تایر با زمین برخوردار باشید. با گاز دادن ناگهانی، چسبندگی تایرهای جلو کم و چسبندگی تایرهای عقب زیاد می شود و با ترمز بالعکس.

راههای زیادی برای افزایش چسبندگی وجود دارد مانند: قراردادن اسپویلرها بر روی خودرو برای بوجود آوردن فشار پایینی یا downforce یا تعویض تایر ها با اندازه های بزرگتر تا با سطح بیشتری از زمین در تماس باشند. در زمان رانندگی‌، وزن خودرو از چپ به راست، راست به چپ، عقب به جلو، ‌جلو به عقب و یا ترکیبی از اینها انتقال پیدا می کند.زمان منتظر کسی نمی ماند:

مدیریت زمان وبهروری یعنی: (استفاده بهینه ازوقت وعمر)

  • دیگر لازم نیست وقت خود رادررفت وآمد بین آموزشگاه ها هدردهید.
  • تصمیم بگیرید!یکباربرای همیشه رانندگی رابیاموزید وبااطمینان کامل برانید.
  • ماموفقیت شمارادرامرآموزش100%تضمین می کنیم!!!
  • آسانترین وسریعترین متدهای آموزش رانندگی درجهان.
  • آموزش صحیح یعنی: دانش، اراده، تعهد، تمرکز، امید، اعتماد به نفس وپشتکار
  • تکنیکهای موفقیت دررانندگی: حافظه خارق العاده، تمرکز، پرورش دقت.
برچسب ها: آموزشگاه رانندگی، آموزشگاه رانندگی درگوگل، آموزشگاه رانندگی درتلگرام، آموزشگاه رانندگی درالکسا، آموزشگاه رانندگی درایران، آموزشگاه رانندگی درتهران، آموزشگاه رانندگی برای گواهینامه دارها،

تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1398 | 12:00 ق.ظ | نویسنده سایت : رامتین کریمی | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا ازصفحه اصلی و دیگر صفحات نیز دیدن فرماییدبردباروشکیبا باشید
.: لطفا ازکلیه صفحات وصفحه اول بازدیدفرماییدودرصورت لزوم بامامشاوره رایگان داشته باشید هرآنچه درزمینه آموزش رانندگی واطلاعات بروز ومرجع خودرو میخواهید بامامشاوره کنید آکادمی مادوره های زیررابرگزارمی کند:1-دوره مقدماتی رانندگی 2-دوره نیمه حرفه ای رانندگی 3-دوره حرفه ای رانندگی 4-دوره فوق حرفه ای رانندگی 5-دوره رانندگی تدافعی 6-دوره رانندگی تهاجمی .تلفن های گویا:09391459697-09365974832-09195575452-09192435199-09191756615-09120259536باتشکرازبردباری وشکیبایی شما irandriving.ir :.